Cendekia Muda

Yayasan Laju Pendidikan dan Sekolah Cendekia Muda dibangun atas cita-cita membangun umat dan bangsa yaitu menghasilkan insan-insan yang memenuhi tujuan penciptaannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Insan yang beriman, bertaqwa dan berprinsip, juga senantiasa beramal shaleh dan menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Atas cita-cita itu, Yayasan Laju Pendidikan yang didirikan pada tahun 2001 berusaha keras memberikan pendidikan yang terbaik dengan merancang basis kurikulum dengan sebaik mungkin, yaitu sesuai dengan petunjuk dan kesukaan Allah (swt) dalam mendidik anak menjadi insan yang senantiasa mencari ridho-Nya.

Selama 20 tahun, Yayasan Laju Pendidikan selalu berkomitmen untuk membawa perubahan dalam dunia pendidikan melalui Sekolah Islam Cendekia Muda (TK, SD, SMP, SMA), juga melalui Unit pelayanan psikologi pendidikan.
Kurikulum Kami

Sekolah Islam Cendekia Muda, dari TK – SMA menerapkan God-centered Education, yaitu pendidikan yang berpusat pada Allah, pendidikan yang mengandalkan cara yang Allah sukai, dan bertujuan untuk mencetak pribadi yang dirahmati Allah. Dengan begitu, God-centered Education selalu didasarkan pada nilai dan prinsip Quran dan Sunnah, sebagai petunjuk dan cahaya dari Allah yang membimbing manusia keluar dari kegelapan dan menuju cahaya dan keberhasilan di dunia dan di akhirat.

Salah satu bentuk komitmen Sekolah dalam penerapan God-centered Education adalah dengan menerapkan Sirah Nabawiyah-based learning. Sirah Nabawiyah-based Learning adalah pembelajaran yang berpacu pada kisah hidup Rasulullah (SAW), terutama pada tarbiyah Allah untuknya di setiap fase hidupnya. Cendekia Muda juga berkomitmen untuk terus memberikan pendidikan yang menyeluruh, yaitu pendidikan yang meliputi aspek intelektual, jasmani, rohani dan terutama aspek spiritual anak. Semua komitmen ini adalah untuk mencetak generasi muslim terbaik, yang memajukan bangsa dan dunia, juga yang selamat dunia akhirat.

Galeri Video Cendekia MudaPekan Field Trip Dimulai Lagi!! Weekly Recap 31 Oktober - 4 November 2022


KISAH SEKOLAH ISLAM PERTAMA DI JERMAN - PODCAST EDUNIST CENDEKIA MUDA


Little Hands, Big Mind and Soft Heart - Parenting TK Islam Cendekia Muda


KESERUAN OPEN HOUSE DI SD ISLAM CENDEKIA MUDA

Cendekia Muda News

Filedtrip TK

13/09/2022 Fieldtrip ke Farmhouse Lembang

SD Islam di Bandung

11/10/2022 Special Performance Level 3

SD Islam Cendekia Muda, ANBK

18/10/2022 Gladiresik ANBK Level 5

SD Islam di Bandung

18/10/2022 The Great Prophet Musa A.S

SMP Islam di Bandung, SMP Islam Cendekia Muda

11/10/2022 Supervisi Guru IPA di Level 8

SMP Islam di Arcamanik, SMP Islam di Bandung

13/09/2022 Proyek Kolaborasi Kelas 7

SMA Islam Cendekia Muda

26/10/2022 Sidang STEAM PROJECT Level 11

SMA Islam di Bandung

27/10/2022 Sidang SETS Project Level 10