Cendekia Muda

Yayasan Laju Pendidikan dan Sekolah Cendekia Muda dibangun atas cita-cita membangun umat dan bangsa yaitu menghasilkan insan-insan yang memenuhi tujuan penciptaannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Insan yang beriman, bertaqwa dan berprinsip, juga senantiasa beramal shaleh dan menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Atas cita-cita itu, Yayasan Laju Pendidikan yang didirikan pada tahun 2001 berusaha keras memberikan pendidikan yang terbaik dengan merancang basis kurikulum dengan sebaik mungkin, yaitu sesuai dengan petunjuk dan kesukaan Allah (swt) dalam mendidik anak menjadi insan yang senantiasa mencari ridho-Nya.

Selama 20 tahun, Yayasan Laju Pendidikan selalu berkomitmen untuk membawa perubahan dalam dunia pendidikan melalui Sekolah Islam Cendekia Muda (TK, SD, SMP, SMA), juga melalui Unit pelayanan psikologi pendidikan.
Kurikulum Kami

Sekolah Islam Cendekia Muda, dari TK – SMA menerapkan God-centered Education, yaitu pendidikan yang berpusat pada Allah, pendidikan yang mengandalkan cara yang Allah sukai, dan bertujuan untuk mencetak pribadi yang dirahmati Allah. Dengan begitu, God-centered Education selalu didasarkan pada nilai dan prinsip Quran dan Sunnah, sebagai petunjuk dan cahaya dari Allah yang membimbing manusia keluar dari kegelapan dan menuju cahaya dan keberhasilan di dunia dan di akhirat.

Salah satu bentuk komitmen Sekolah dalam penerapan God-centered Education adalah dengan menerapkan Sirah Nabawiyah-based learning. Sirah Nabawiyah-based Learning adalah pembelajaran yang berpacu pada kisah hidup Rasulullah (SAW), terutama pada tarbiyah Allah untuknya di setiap fase hidupnya. Cendekia Muda juga berkomitmen untuk terus memberikan pendidikan yang menyeluruh, yaitu pendidikan yang meliputi aspek intelektual, jasmani, rohani dan terutama aspek spiritual anak. Semua komitmen ini adalah untuk mencetak generasi muslim terbaik, yang memajukan bangsa dan dunia, juga yang selamat dunia akhirat.

Galeri Video Cendekia MudaLevel 1,2,3 dan Level 4,5,6 Terpisah? Kenapa ya? - PODCAST KABAR CENDEKIA MUDA


Problematika Pubertas di Era Digital ?? - PODCAST KABAR CENDEKIA MUDA


CENDEKIA MUDA GO INTERNATIONAL ? - PODCAST KABAR CENDEKIA


PEMBELAJARAN YANG TERPUSAT KEPADA ALLAH SWT SEJAK USIA DINI - PODCAST KABAR CENDEKIA MUDA

Cendekia Muda News

Assembly

06/09/2022 Assembly TK Seru

SD Islam di Bandung

06/09/2022 Outing Fun Project

SD Islam di Bandung

08/09/2022 Level 1 "Family Day Out"

Filedtrip TK

13/09/2022 Fieldtrip ke Farmhouse Lembang

SD Islam Cendekia Muda

13/09/2022 Adventure Trip

SMP Islam di Arcamanik, SMP Islam di Bandung

13/09/2022 Proyek Kolaborasi Kelas 7

SMA Islam di Bandung

13/09/2022 Outdoor Sport And Leisure

TK Islam Cendekia Muda

14/09/2022 Fun Cooking With Our Senses